Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Perusopetuksen lv. 2015-2016 lukuvuosisuunnitelmien arviointiyhteenveto

MliDno-2016-1787

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin sivistystoimen toimintasäännön kohdan 5.2.1.1. mukaan kasvatus- ja opetusjohtaja hyväksyy peruskoulujen koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja opetussuunnitelmiin perustuvat lukuvuosisuunnitelmat.

Lukuvuosisuunnitelmissa on huomioitu uuden opetussuunnitelman tavoitteiden lisäksi myös kaupunginvaltuuston ja kasvatus- ja opetuslautakunnan asettamat strategiset tavoitteet.

Keväällä 2016 arvioitiin lukuvuosisuunnitelmien tavoitteiden toteutumista kullakin peruskoululla. Tämä arviointi on osa ylläpitäjäarviointia, jota perusopetuslaki edellyttää. Lukuvuonna 2015-2016 kehittämisen ja arvioinnin painopistealueina ovat olleet opetussuunnitelmatyö, turvallisuus ja nivelvaiheiden yhteistyö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.