Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Otavan opiston ohjaussuunnitelma

MliDno-2016-1800

Valmistelija

  • Harri Jokinen, rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Otavan Opiston lukiokoulutuksen ohjaussuunnitelman osaksi lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa.

Sivistystoimenjohtajan muutettu ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Otavan Opiston aikuisten perusopetuksen, aikuisten lukiokoulutuksen sekä vapaan sivistystyön linjojen yhteisen ohjaussuunnitelman osaksi Otavan Opiston opetussuunnitelmaa.

Päätös

Sivistystoimenjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Otavan Opisto/Harri Jokinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.