Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Sivistystoimenjohtajan päätökset:

  • §1 Päätös Mikkelin lukion säilytys/latauslokeroiden hankinnasta Kaso Oy:ltä hintaan 24 350,76 €, 20.06.2016
  • §1 Tuen (ESR- ja valtion rahoitusosuuden 12 740 €) myöntäminen Mikkelin Pelastakaa Lapset ry:n Törkeen hyvä päivä! -hankkeelle, 05.07.2016
  • §2 Päätös Vanhalan koulun pedagogisten av-yksiköiden hankinnasta ITMarketing Finland Oy:ltä hintaan 4 245,00 €, 22.06.2016
  • §3 Päätös Vanhalan koulun pedagogisten av-yksiköiden hankinnasta Datatiimi Oty:ltä hintaan 4 465,00 €, 04.07.2016
  • §5 Päätös Vanhalan koulun av-varusteiden hankinnasta Datatiimi Oy:ltä hintaan 4 840,00 €, 04.07.2016
  • §38 Päätös Pirjo Tiusasen ottamisesta lastentarhanopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2016- 27.1.2017, sijoituspaikkana Tuukkalan päiväkoti, 20.06.2016
  • §40 Palkattoman virkavapaan myöntäminen lehtori Jaana Wikstenille, 27.06.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.