Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Mikkelin lukion rehtori 15.6.2016/§ 123: Opiskelijoiden ottaminen Mikkeliin lukioon syyslukukauden 2016 alusta

Kaupunginhallitus 6.6.2016/§ 218: kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta viranomaisen tekemiin päätöksiin

Kasvatus- ja opetusjohtaja

 • §110 Päätös Sari Oinosen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Sairilan koulu, 20.06.2016
 • §111 Päätös Juho Kokkosen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2016 - 31.7.2017, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu, 20.06.2016
 • §112 Päätös Anneli Ikosen ottamisesta luokanopettajan virkaan ajaksi 1.8.2016 - 31.7.2017, sijoituskouluna Ihastjärven koulu, 08.06.2016
 • §114 Eron myöntäminen Mikkelin kaupungin koulunkäyntiavustajan toimesta 1.8.2016 lukien/Nissilä Erno, 20.06.2016
 • §115 Korjauspäätös Katja Rötkön ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään 9.8.2016 alkaen, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 29.06.2016
 • §116 Irtisanoutuminen peruskoulun lehtorin virasta 1.8.2016 alkaen/Vidman Minna, 30.06.2016

Varhaiskasvatusjohtaja

 • §87 Siitari Emmi, tehtäväsiirto Ryhmäperhepäiväkoti Varaviikarin perhepäivähoitajan tehtävään 1.8.2016 alkaen toistaiseksi, 07.06.2016
 • §88 Strengell Hannele, tehtäväsiirto vakansseineen Lähemäen päiväkotiin lastentarhanopettajan tehtävään 1.8.2016 alkaen, 08.06.2016
 • §89 Manninen Anu, palkkaaminen lastentarhanopettajan toimeen Ristiinan päiväkotiin 1.8.2016 alkaen, 08.06.2016
 • §90 Kahden lastentarhanopettajan palkkaaminen Saksalan päiväkotiin 1.8.2016 alkaen, 09.06.2016
 • §91 Tolonen Henna, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Naisvuoren päiväkotiin ajalle 15.8.2016-31.5.2017, 14.06.2016
 • §92 Rutanen Maarit, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin ajalle 11.8.2016-23.6.2017, 14.06.2016
 • §93 Kurvinen Noora, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon Vilttihattu päiväkotiin ajalle 1.8.2016-30.1.2017, 14.06.2016
 • §94 Keijonen Marjo, palkkaaminen erityislastentarhanopettajan (kiertävä erityislastentarhanopettaja) toimeen 1.8.2016 alkaen, 17.06.2016
 • §95 Korja Oona, palkkaaminen erityislastentarhanopettajan toimeen 1.8.2016 alkaen, 17.06.2016
 • §96 Laitinen Lilli, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Tuukkalan päiväkotiin ajalle 8.8.2016-31.5.2017, 21.06.2016
 • §97 Pienmunne Heidi, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Torpantielle ajalle 1.8.2016-30.6.2017, 21.06.2016
 • §98 Lohiniva Minna, palkkaaminen perhepäivähoitajaksi parityöhön ajalle 1.8.2016-31.7.2017 , 21.06.2016
 • §99 Kuuva Sanna-Kaisa, tehtäväsiirto lastenhoitaja/kiertävä varahenkilö tehtävään Rantakylän päiväkotiin 1.8.2016 alkaen, 22.06.2016
 • §100 Siikonen Anneli, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Rantakylän päiväkotiin 1.8.2016 alkaen toistaiseksi, 22.06.2016
 • §101 Hyrkkänen Kirsi, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi Lähemäen päiväkotiin ajalle 1.6.-31.12.2016, 22.06.2016
 • §102 Hietala Nina, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävän Lähemäen päiväkotiin 1.8.2016 alkaen toistaiseksi, 22.06.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.