Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2021

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/Sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 5 Päätös Tanja Mäkipään ottamisesta päiväkodin johtajan virkaan ajalle 1.3.- 31.8.2021, päiväkodit/ Tuukkala ja Silvasti, ryhmäperhepäiväkodit/Untuvikot ja Peipposet, 04.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.