Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2021

§ 28 Mikkelin opetuksen ja varhaiskasvatuksen tietoteknisien ratkaisuiden päivittäminen

MliDno-2021-896

Valmistelija

 • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa on päätetty 31.8.2017 (§ 26), että opetuksessa siirrytään käyttämään Chromebook-laitteita seuraavin perusteluin:

 1. Kouluissa käytössä olevat tietokoneet ja perussovellukset yhdenmukaistuvat
 2. Ympäristön käyttökulut laskevat
 3. Ylläpidon työmäärä vähenee, joten Kuntien Tiera Oy:lta ostettavan työn määrä pienenee
 4. Ohjelmistojen lisenssikustannukset pienenevät
 5. Käytettävät laitteet ovat aiempaa halvempia


Tämän päätöksen jälkeen on Mikkelin kaupungin opetus siirtynyt käyttämään Chromebook-laitteita ja laitteiden ylläpito tuotetaan kaupungin tietohallinnon omana työnä.

Tätä lautakunnan päätöstä on sovellettu Mikkelin kaupungin opetuksessa siltä osin kuin se on ollut mahdollista. Käytännössä on havaittu, että Chromebook ei ole kaikkeen opetustyöhön ja oppimiseen soveltunut.

Mikkelin kaupungin perusopetuksessa käytössä olevat laitteet:

Henkilökunnalla:

Chromebook-laitteita noin 560kpl

Windows-laitteita noin 70kpl

Applen iPad-laitteita 85kpl


Oppilailla:

Chromebook-laitteita noin 1283kpl

Windows-laitteita noin 90kpl

Applen iPad-laitteita 1100kpl

Ja muut erikoiskäyttöön tarkoitetut Windows-tietokoneet 40 kpl

 

Mikkelin lukion käytössä olevat laitteet

Henkilökunnalla:

Windows-laitteita 62 kpl

Applen iPad-laitteita 5 kpl


Opiskelijoilla:

Windows-laitteita (yhteisessä käytössä olevia laitteita 78kpl)

Windows-laitteita aloittaville syksyllä 2021 250 kpl

Applen iPad-laitteita 24 kpl

 

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa käytössä olevat laitteet

Henkilökunnalla:

Windows-laitteita 27 kpl

Applen iPad-laitteita 12 kpl

Yhteiskäytössä:

Chromebook laitteita 176 kpl

Applen iPad-laitteita 305 kpl

Perusopetuksen opettajien Chromebook-laitteiden (450kpl) leasing-sopimus loppuu maaliskuussa 2021 ja tämän päätöksen kohtia on tarkasteltu uudelleen. Tilanne on seuraava:

 1. Laitteiden täydellistä yhdenmukaistamista ei ole voitu tehdä niin että käytettäisiin vain Googlen tuotteita.
 2. Ympäristöjen käyttökustannukset eivät voi vähentyä kokonaisuudessaan niin että käytössä olisi ollut vain Googlen ympäristö.
 3. Ylläpitomaksuja ei ole enää Tieralle. Työ tehdään kokonaan kaupungin tietohallinnon omana työnä paitsi verkkojen ylläpito ja käyttäjätunnukset, jotka tehdään yhteistyössä Meitan kanssa (automatisoitu prosessi).
 4. Ohjelmistojen lisenssikustannukset nousevat Googlen osalta maaliskuussa 2021 25€ -> 34€ per Chromebook-laite.
 5. Chromebook- ja Windows-laitteet ovat samaa hintaluokkaa leasing-hankintana henkilökunnan käyttöön, kun verrataan koneen tehoja (ei voi olla halvin vaihtoehto opetustyössä).


Laskelmat Chromebookin ja Windows-koneen hintaerosta esitellään kokouksessa.

Asiaa on käsitelty perusopetuksen johtoryhmässä 4.2.2021 Johtoryhmä esittää, että jatkossa henkilökunnan laitteeksi hankitaan Windows-tietokone, kun on uuden laitteen hankinta-aika. Asiaa käsitellään vielä rehtoreiden kokouksessa 18.2.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että

 1. Henkilökunnan tietokoneet vaihdetaan Windows-laitteiksi vaiheittain silloin, kun leasing-aika päättyy.
   
 2. Oppilaiden laitteiden osalta selvitetään, onko Windows-laite perustellumpi kuin Chromebook. Mikkelin kaupunki ei kuitenkaan luovu Googlen pilvipalveluista, jonka rinnalla on käytössä Microsoftin pilvipalvelut.
   
 3. Perusopetuksen opettajien Chromebook-laitteita 450 kpl lunastetaan omaksi ja laitteet tyhjennetään ja valmistellaan perusopetuksen oppilaiden käyttöön uusien leasing-laitteiden saapuessa.
   
 4. Lukio-opetuksessa jatketaan nykyisellä mallilla Windows-laitteiden kanssa.
   
 5. Varhaiskasvatuksessa jatketaan nykyisellä mallilla siten, että esimies päättää kumpi laite työntekijällä tai ryhmässä on. Poikkeuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajat, jotka tarvitsevat työssään Windows-tietokonetta erikoisohjelman vuoksi.
   
 6. Chromebook-laitteiden hinnat tarkastellaan ja vertaillaan vastaavaan Windows-laitteeseen ennen hankintapäätöstä. Jos hinnat nousevat Windows-laitteita korkeammaksi, on pohdittava Windows-laitteen hankintaa taloudellisten syitten takia.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen esimiehet, it-arkkitehti Mari Jokiniemi