Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2021

§ 26 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2021

MliDno-2021-725

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2020-2021) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti.

Kuntaliitto on lähettänyt suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2021. Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unionin JAU ry:n kanssa.

Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat.

Vuoden 2021 hinnat korotetaan vuoden 2020 hinnoista vuoden 2019 toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksi on Tilastokeskuksen julkaisema.

Hintaindeksin vuosimuutos (%):      

Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 1,21
Kuluttajahintaindeksi 1,02

Kuntaliitto suosittelee, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.-31.12.2021 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset.

  Alle kouluikäinen / koululainen
aamiainen tai välipala tai iltapala € 0,75 / 0,97
lounas tai päivällinen 1,77 / 2,30
muu kustannus, €/päivä 1,86 / 1,86


Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

Alle kouluikäisen aamiaisen tai välipalan osuus nousee vuodesta 2020 0,01 €/pv/lapsi ja lounaan tai päivällisen tai muun kustannuksen osuus nousee 0,02 €/pv/lapsi.

Yhteensä kustannukset nousevat 50 lapsen mukaan noin 700 €/v. (50 lasta x 21 pv x 11 kk x 0,06 €/pv/lapsi).

Järjestettäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän omassa kodissaan ei elintarvikekorvausta varhaiskasvatuslain 11 § 2 momentin (540/2018) mukaisesti suoriteta. Sen sijaan elintarvikekorvaus maksetaan ruokailusta vastaavalle perheelle/perheille kaikista hoidossa olevista lapsista silloin, kun kaikki lapset eivät ole saman perheen lapsia.

Hoitajan ruokailusta lapsen kotona tapahtuvassa hoidossa sopivat joko lapsen vanhemmat ja hoitaja tai kunta, vanhemmat ja hoitaja kussakin tapauksessa erikseen.

Erityisruokavalioita korvattaessa kustannuskorvauksissa otetaan huomioon vain raaka-aineiden lisäkustannukset. Tehtyjen kustannuslaskelmien mukaan Kuntaliitto suosittelee, että tavallisimpien erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvauksia voisi korottaa seuraavasti:

  %
vähälaktoosinen ruokavalio 5
laktoositon 0-10
gluteeniton (keliakia) 30
maidoton 0-15
vilja-allergia 5-30


Muu kustannus

Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä, lapsen hoitoon liittyvistä puheluista yms. menoista.

Muita kustannuksia koskeva korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja, kuten huoneiston saneerausta esimerkiksi hoitolapsen allergisuuden vuoksi, lasten tarvikkeiden säilytystilojen, kaksosten rattaiden, syöttötuolien ym. hankkimisesta tai korjaamisesta aiheutuvia tai muita vastaavia menoja. Korvaus ei sisällä myöskään perhepäivähoidosta mahdollisesti aiheutuvia tiemaksujen korotuksia eikä piharakenteiden, esimerkiksi aitojen tai turvaporttien hankkimista tai kunnostamista eikä esimerkiksi hiekkalaatikon hiekan vaihtoa, kuten ei perhepäivähoitajien ammattikirjallisuutta tai tietotekniikan hankintoja. Tällaiset tulonhankkimiskulut perhepäivähoitajan tulee esittää tositteiden perusteella verotuksessa vähennettäviksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että noudatetaan Suomen Kuntaliiton suositusta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista ajalla 1.1.-31.12.2021 lisäyksellä, että muu kustannusosuus puolipäivähoidossa on 0,93 € ja erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvauksia korotettaisiin Suomen kuntaliiton suositusten mukaan.

Tiedoksi

Päivähoidon ohjaajat, Norpanhovin ja Ristiinan päiväkodin johtajat, varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja