Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2021

§ 25 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen lakkauttaa Mikkelin lukion Ristiinan toimipiste 1.8.2020 alkaen

MliDno-2019-1494

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 15.4.2020 antamallaan välipäätöksellä nro 20/0169 12 hylännyt valittajien vaatimuksen kunnanvaltuuston päätöksen 9.12.2019 § I50 Täytäntöönpanon kieltämisestä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut 21.1.2021 päätöksen kunnallisvalitukseen Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen.

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta Rantalaisen valituksen Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 9.12.2019 § 145. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valitukset ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksensä sille kuuluvan harkintavallan nojalla ja rajoissa. Kaupunginvaltuuston päätös 9.12.2019 § 150 ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt eikä muutoinkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusta ei saa tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Kuntalain 142 §:n I momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.