Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2021

§ 29 Irtaimen investointimääräraha 2021/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-250

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut talousarviossa kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiselle toiminnalle irtaimen investointimäärärahaa vuodelle 2021 175 000 euroa. Määräraha jakaantuu tulosalueille seuraavasti: varhaiskasvatus 55 000 euroa, perusopetus 110 000 euroa ja lukiokoulutus 10 000 euroa.

Oheisena tulosalueiden esitykset irtaimen investointimäärärahan tarpeesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää irtaimen investointimäärärahan, 175 000 euroa, jaon tulosalueille edellä esitetyn mukaisesti.

Tiedoksi

Varhaiskasvatus/Vartiainen, perusopetus/Manninen, lukiokoulutus/Ukkonen, talouspalvelut/Kuuppo