Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
§13 Rehtori Janne Syrjäläisen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.8.2016 alkaen, 08.02.2016
§14 Leila Prusilan irtisanoutuminen päivähoidonohjaajan virasta 25.2.2016 alkaen, 09.02.2016
§16 Vuorotteluvapaan myöntäminen tuntiopettaja Aki Pöntiselle ajaksi 21.3. - 30.6. ja 1.8. - 13.11.2016, Ristiinan yhtenäiskoulu, 10.02.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu

Koska puheenjohtaja ei ole havainnut päätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan sivistystoimenjohtajan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.