Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§13 Päätös Annu Kiurun ottamisesta koulusihteerin tehtävään 7.3.2016 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluina Päämajakoulu ja Rouhialan koulu, 11.02.2016
§16 Päätös Meri Simosen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 27.2. - 31.7.2016, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 15.02.2016

Varhaiskasvatusjohtaja
§38 Rahikainen Katja, tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 1.1.-13.1.2016 ja Naisvuoren päiväkotiin 14.1.2016 alkaen, 04.02.2016
§41 Nordman Asta, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Emolan päiväkotiin 1.3.2016 alkaen, 08.02.2016
§43 Kelottijärvi Hanna, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 22.1.-23.12.2016, 08.02.2016
§45 Kämäräinen Kirsi, määräaikainen tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Nuppulan päiväkotiin ajalle 1.2.-31.12.2016, 09.02.2016
§46 Liukkonen Suvi, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Nuppulan päiväkodissa ajalle 1.2.-31.12.2016, 09.02.2016
§47 Kainulainen Petra, tehtäväsiirto lastenhoitajan toimeen ryhmäperhepäiväkoti Untuvikoissa 1.1.2016 alkaen, 11.02.2016
§48 Lehtola Marjukka, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Saksalan päiväkotiin 1.3.2016 alkaen, 11.02.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut päätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.