Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Janne Strengell ja Jyrki Koivikko.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 1.3.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.