Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2016

MliDno-2016-441

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (1.3.2014-31.1.2017) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen perusteella.

Suomen Kuntaliitto on lähettänyt suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2016. Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa. Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.-31.12.2016 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset.

  allekouluikäinen/koululainen
                 €/pv
aamiainen tai välipala tai iltapala 0,73 /0,94
lounas tai päivällinen 1,72/2,23
muu kustannus 1,77/1,77

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

Kustannuskorvaukset alenevat vuoden 2015 korvauksiin verrattuna seuraavasti:                         

  allekouluikäinen/koululainen
                     €/pv
aamiainen tai välipala tai iltapala -0,02/-0,03
lounas tai päivällinen -0,05/-0,08
muu kustannus -0,01/-0,01

Kuntaliitto suosittelee, että tavallisimpien erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvauksia korotettaisiin seuraavasti:

  %
vähälaktoosinen ruokavalio 5
laktoositon 0 - 10
gluteeniton (keliakia) 30
maidoton 0 - 15
vilja-allergia 5 - 30

Kustannuskorvausten alenemisesta tuleva säästö on vuodessa n. 3 200 euroa (139 lasta x 21 pv x 11 kk x 0,1 €/pv/ lapsi).

Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä, lapsen hoitoon liittyvistä puheluista yms. menoista.

Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja, kuten huoneiston saneerausta esimerkiksi hoitolapsen allergisuuden vuoksi, kaksosten rattaiden, syöttötuolien ym. hankkimista tai muita vastaavia menoja.

Esitetään, että kustannuskorvaukset maksetaan tammikuun 2016 ajalta vielä vuoden 2015 kustannuskorvausten mukaan, koska asian valmistelu ei ehtinyt vielä tammikuun lautakuntaan ja 1.2.2016 alkaen noudatetaan vuoden 2016 Suomen Kuntaliiton suositusta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää noudattaa Suomen Kuntaliiton suositusta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista ja siirtyy noudattamaan Kuntaliiton vuoden 2016 suosituksia 1.2.2016 alkaen.

Tammikuu maksetaan vielä vuoden 2015 kustannuskorvausten mukaan. 1.2.2016 alkaen muu kustannusosuus puolipäivähoidossa on 0,89 €. Erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvauksia korotetaan Suomen kuntaliiton suositusten mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päivähoitolaskutuksen toimistosihteerit, varhaiskasvatusjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.