Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Sivistystoimenjohtajan päätökset:
§10 Pekka Kakkosen irtisanoutuminen päivähoidonohjaajan virasta 1.4.2016 alkaen, 29.01.2016
§12 Tuula Pitkäsen irtisanoutuminen päiväkodin johtajan virasta 2.3.2016 alkaen, 01.02.2016

Talouspäällikön päätös:
§2 Vanhalan koulun teknisentyön laitteiden hankinta hintaan 20127 euroa, 19.01.2016

Varhaiskasvatusjohtajan päätökset:
§24 Hirvonen Sari, määräaikainen tehtäväsiirto lastenhoitajan sijaiseksi Kaarinan päiväkodissa ajalla 1.1.-29.7.2016, 20.01.2016
§25 Nikulainen Suvi, tehtäväsiirto perhepäivähoitajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Piilopirttiin 1.1.2016 alkaen , 20.01.2016
§26 Kolu Marja, tehtäväsiirto päivähoidonavustajan tehtävään Silvastin päiväkotiin 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 20.01.2016
§27 Eerikäinen Tuula, tehtäväsiirto perhepäivähoitajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Varaviikariin 1.1.2016 alkaen, 20.01.2016
§28 Väisänen Leena, tehtäväsiirto päivähoidonavustajan toimeen Nuppulan päiväkotiin .1.2016 alkaen, 21.01.2016
§29 Kohvakka Sari, tehtäväsiirto perhepäivähoitajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Rölliin 1.1.2016 alkaen, 21.01.2016
§30 Väisänen Leena, tehtäväsiirto päivähoidonavustajan toimeen Nuppulan päiväkotiin 1.1.2016 alkaen, 25.01.2016
§34 Ruuskanen Kirsti, jatkaminen lastenhoitajan tehtävässä Valkosenmäen päiväkodissa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 27.01.2016
§35 Kirjonen Sani, tehtäväsiirto lastenhoitaja/varahenkilö tehtävään Naisvuoren päiväkotiin 1.1.2016 alkaen , 28.01.2016
§36 Seppänen Katri, jatkaminen lastenhoitaja/varahenkilö tehtävässä Vilttihattu päiväkodissa 1.1.2016 alkaen , 29.01.2016

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.