Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset

Kuvaus

§57 Päätös Juha Hannikaisen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 5.10.2015 - 10.4.2016, sijoituskouluna Mikkelin lukio, 08.09.2015
§58 Päätös lastentarhanopettaja Sini Lahtisen siirtymisestä päiväkodin johtajan virkaan ajaksi 29.8.2015 - 1.3.2016, 08.09.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan sivistystoimenjohtajan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.