Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset

Kuvaus

§208 Päätös Sirke Noposen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2015 - 4.6.2016, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 09.09.2015
§209 Päätös Juho Liukkosen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 1.9.2015 - 4.6.2016, sijoituskouluna Urpolan koulu, 09.09.2015
§210 Lasse Puhakan irtisanoutuminen talonmies-vahtimestarin toimesta 1.11.2015 alkaen, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 04.09.2015
§211 Päätös Henni Porkan ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 8.9.2015 - 4.6.2016, sijoituskouluna Valteri-koulu Mikael, 09.09.2015
§212 Päätös Heli Remosen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 8.9.2015 - 4.6.2016, sijoituskouluna Valteri-koulu Mikael, 15.09.2015
§213 Päätös Sirpa Arreniuksen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 14.9.2015 - 4.6.2016, sijoituskouluna Päämajakoulu, 15.09.2015
§214 Päätös Anni Pesosen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 15.9.2015 - 3.6.2016, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, sairaalaopetus, 15.09.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainut pöytäkirjoissa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista ottooikeutta kasvatus- ja opetusjohtajan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.