Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Valtuustoaloite koulujen lakkauttamisesta seuranneiden todellisten kuljetuskustannuksien selvittämiseksi

MliDno-2015-1886

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valmistelijat: kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, p. 044  794 3010, Kyytineuvo/ joukkoliikenne ja koulukuljetukset

Valtuutettu Päivi Ylönen esitti 13.10.2014 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupungissa on kuluneiden vuosien aikana lakkautettu monia kyläkouluja. Koulujen lakkauttamisia on perusteltu halulla suunnata resursseja opetukseen eikä koulurakennusten seiniin. Resursseja ollaan kuitenkin valmiita käyttämään kumipyöriin eli kuljetuskustannuksiin, vai ollaanko?

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungissa selvitetään koulujen lakkauttamisista seuranneet todelliset kuljetuskustannukset verrattuna arvioituun. Esimerkkinä voidaan käyttää mm. Vanhalan ja Harjumaan koulujen syksyn 2014 kuljetuskustannuksia. Selvityksen tuloksena saadaan tärkeää, faktoihin perustuvaa tietoa, joka omalta osaltaan parantaa päätöksenteon luotettavuutta.

Mikkelissä 13.10.2014

Päivi Ylönen ja 15 muuta allekirjoittajaa"

Päätös Kaupunginvaltuusto:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Vastineena 13.10.2014 koulujen lakkaamiseen liittyvistä kuljetuskustannuksista tehtyyn valtuustoaloitteeseen todetaan, että liitteenä oleva vertailu ennusteiden ja toteumien välillä on tehty vain syyslukukaudelta, koska tämä tieto oli selvitystä tehtäessä saatavilla suoraan kirjanpidosta. Vertailussa on annetun arvion tiedot syyslukukauden osalta ja 2013 ja 2014 syyskauden toteutuneet kustannukset.

Harjumaan koulu lakkasi 1.8.2014 ja yhdistyi Vanhalan kouluun. Elokuussa koulun alkaessa Vanhalan ja Harjumaan koulun oppilaan siirtyivät Vanhalan koulusta väistötiloihin Raviradantielle Taitolaan. Liitteenä olevassa laskelmassa todetaan, että Harjumaan koulun kuljetuskustannukset olivat syyslukukaudella 2013 40 202, 97 euroa ja Vanhalan koulun vastaavat kustannukset olivat tuolloin 24 042, 36 euroa. Harjumaan koulun lakatessa kuljetuskuluiksi Vanhalaan arvioitiin syyslukukauden osalta 37 001.91 euroa ja sekä Harjumaan että Vanhalan koulun oppilaiden kuljetuskuluiksi Taitolaan 84 848,55 euroa. Harjumaan ja Vanhalan koulun oppilaiden kuljettamisen todelliset kustannukset Taitolaan olivat syyslukukauden 2014 osalta 55 329,49 euroa. Näin ollen sekä Harjumaan että Vanhalan koulujen oppilaiden kuljettaminen Taitolaan saatiin hoidettua 29 520,06 euroa edullisemmin kuin ennen Harjumaan koulun lakkaamista arvioitiin.

Koulukuljetuskustannukset ovat pysyneet kohtuullisina siksi, että Jyväskyläntien suunnalta Mikkeliin sekä Mikkelistä Jyväskyläntien suuntaan on julkisen liikenteen vuoroja erittäin hyvin käytettävissä. Monet linja-autovuorot ajavat Vanhaa Kangasniementietä ja tuolloin Vanhalan alueen oppilailla on mahdollisuus pääsääntöisesti kulkea joukkoliikenteellä. Myös Harjumaan alueen oppilaista moni asuu linja-autoreittien varrella. Esim. aamukuljetukset ovat suuremmalla osalla oppilaita saatu järjestettyä julkisella liikenteellä.

Ne oppilaat, jotka eivät asu joukkoliikennereitin varrella tai eivät voi joukkoliikennettä käyttää esim. tien vaarallisuuden vuoksi, ovat kulkeneet tilausajokuljetuksissa. Nämä kuljetukset on järjestetty joko Vanhalan koulukuljetuksia varten kilpailutetulla päivähintaisella tilausajolla tai päivähintaisella joukkoliikenteen koulupäiväautolla. Aiemmin Harjumaan koulun oppilaista vain muutamalla oli mahdollisuus kulkea koulumatkat linja-autolla. Jyväskyläntie on luokiteltu vaaralliseksi 6. luokkaan saakka ja oppilaille jouduttiin järjestämään kuljetuksia, vaikka koulumatkat olisivat olleet lyhyitä. Kuljetusreitit olivat Harjumaassa lyhyitä, mutta hinnat muodostuivat kalliiksi pitkien siirtoajojen vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää lähettää kaupunginvaltuustolle yllä olevan vastineen valtuustoaloitteeseen, jossa pyydetään selvittämään koulujen lakkauttamisesta seuranneita todellisia kuljetuskustannuksia, jossa esimerkkinä käytetään valtuustoaloitteen mukaisesti Vanhalan ja Harjumaan koulujen yhdistyessä syksyn 2014 kuljetuskustannuksia.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus ja -valtuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.