Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Koulukuljetusopas

MliDno-2015-1887

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valmistelijat: kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, p. 044 794 3010 Kyytineuvo/joukkoliikenne ja koulukuljetukset

Koulukuljetukset suunnitellaan Mikkelissä perusopetuslain ja kaupungin päättämien linjausten mukaisesti. Kuljetusten piirissä on Mikkelissä päivittäin noin 1300 esioppilasta ja peruskoululaista. Kodin ja koulun välisiin oppilaskuljetuksiin käytetään 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Kaupungin henkilökuljetuksia järjestävä Kyytineuvo on aloittanut toimintansa vuoden 2015 alussa. Kyyditysjärjestelyjen, tiedottamisen sekä koulujen ja kuljetuskoordinaattoreiden yhteistyön sujuvuuden tueksi on laadittu liitteenä oleva koulukuljetusopas, johon on koottu ohjeet koulukuljetusten suunnittelusta ja järjestämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan koulukuljetusoppaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatusjohtaja, peruskoulut, Kyytineuvo

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.