Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Ilmoitusasiat/sivistystoimenjohtajan päätökset

Kuvaus

§56 Päätös Minna Mokkila-Halisen ottamisesta päiväkodin johtajan virkaan 19.10.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituspaikkana Mikkelin keskustan alueen uusi päiväkoti, 31.08.2015

Musiikkiopiston rehtori Ilmo Pokkisen ilmoitus; lukion kuoro on jouduttu lopettamaan, koska laulajia on ollut liian vähän.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.