Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§224 Päätös Jarkko Kairisvuon jatkamisesta lehtorin virassa ajalla 21.12.2016 - 31.7.2017, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 07.11.2016
§225 Päätös Ulla Nybergin ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 21.11.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 07.11.2016

Varhaiskasvatusjohtaja
§192 Muukkonen Sari-Anne, määräaikainen tehtäväsiirto lastenhoitajaan sijaiseksi Naisvuoren päiväkotiin ajalle 28.11.2016-10.10.2017, 09.11.2016
§194 Lampinen Leena, palkkaaminen perhepäivähoitajan sijaiseksi ryhmäperhepäiväkoti Otsolaan ajalle 1.12.2016-31.5.2017 (jatko), 15.11.2016
§195 Partanen Essi, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Lähemäen päiväkotiin ajalle 1.12.2016-31.5.2017, 15.11.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.