Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Viranhaltijan päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja

Kuvaus

§3 Tuen, 7 966 €, myöntäminen Mikkelin valokuvataide ry:lle Luovan Hyvinvoinnin Mikkeli -hankkeelle, 07.11.2016
§71 Päätös Tommi Oksasen ottamisesta apulaisrehtorin virkaan ajaksi 1.1. - 31.7.2017, sijoituskouluna Mikkelin lukio, 08.11.2016
§72 Päätös Marja Ukkosen ottamisesta rehtorin virkaan ajaksi 1.1. - 31.7.2017, 08.11.2016
§73 Päätös tuntiopettaja Katri Heiskasen määräämisestä Mikkelin etä- ja aikuislukion vararehtoriksi ajaksi 1.1. - 31.7.2017, 08.11.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu, osmoukk@suomi24.fi

Koska lautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.