Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.10.2016

MliDno-2016-955

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa sekä mahdollinen lisämäärärahaesitys jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Annetaan kokouksessa.

Päätös

Kokouksen aikana esittelijä antoi seuraavan päätösesityksen:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee seurannan 10/2016 tiedoksi.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että lautakunnan talousarvioon 2016 tehdään seuraavat määrärahamuutokset:
 

 • varhaiskasvatuksen myyntituottoihin lisätään 25 000 €
 • perusopetuksen myyntituottoihin lisätään 100 000 €
 • varhaiskasvatuksen maksutuottoihin lisätään 342 000 €
 • varhaiskasvatuksen muista toimintatuotoista vähennetään 10 000 €
 • lukiokoulutuksen maksutuotoista vähennetään 42 000 €
 • lukiokoulutuksen avustuksiin lisätään 21 000 €
 • lukiokoulutuksen muihin toimintatuottoihin lisätään 24 000 €
 • johtamisen tukipalveluiden henkilöstömenoista siirretään 20 000 euroa konsernipalveluihin, koska markkinointisihteerin toimi on muutettu markkinointisuunnittelijan toimeksi ja siirretty 1.3.2016 alkaen konsernipalveluiden viestintäyksikköön
 • varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin lisätään 1 400 000 €
 • perusopetuksen henkilöstömenoihin lisätään 750 000 €
 • lukiokoulutuksen henkilöstömenoihin lisätään 220 000 €
 • perusopetuksen palvelujen ostoista vähennetään 650 000 €
 • lukiokoulutuksen palvelujen ostoista vähennetään 110 000 €
 • lukiokoulutuksen aineista, tavaroista ja tarvikkeista vähennetään
  26 000 €
 • lukiokoulutuksen muista kuluista vähennetään 58 000 €.
   

Henkilöstömenojen osalta ylitykset ovat yhteensä 2 354 000 €, josta saadaan katettua arviolta 844 000 € muiden kulujen vähenemisellä ja 460 000 euroa katetaan lautakunnan toimintatuottojen arvioidulla kasvulla.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa 1 050 000 euroa kohdistettavaksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen henkilöstömenoihin.

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.