Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Hölttä ja Petri Tikkanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3 kerros) viimeistään 29.11.2016.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Tikkanen ja Henna Kauria.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.