Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallitus 17.10.2016/§ 369 ja 7.11.2016 § 798
kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta viranomaisen tekemiin päätöksiin.

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§223 Päätös Vesa Rovion jatkamisesta apulaisrehtorin virassa ajalla 1.1. - 31.7.2017, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 26.10.2016

Sivistystoimenjohtaja
§9 Päätös Mikkelin lukioiden oppilaspöytien ja niiden kuljetuskärryjen hankinnasta DPJ Finland Oy:ltä hintaan 11 191,40 €, 25.10.2016

Varhaiskasvatusjohtaja
§184 Huttunen Henni, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon Lähemäen päiväkotiin ajalle 20.10.2016-31.5.2017, 18.10.2016
§185 Pekkarinen Sari, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Norpanhovin päiväkotiin ajalle 1.11.2016-31.10.2017, 21.10.2016
§189 Reponen Jenny, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään Suksimäen päiväkotiin ajalle 31.10.2016-30.4.2017, 01.11.2016
§190 Myyryläinen Pia, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 1.12.2016-10.10.2017, 02.11.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.