Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätös

Kuvaus

§21 Päätös Anniina Martikaisen ottamisesta päivähoidonavustajan tehtäviin ajaksi 21.3. - 30.6.2016 ja 1.8. - 13.11.2016, Ristiinan päiväkoti, 07.03.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu

Koska puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan sivistystoimenjohtajan tekemään päätökseen. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.