Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§22 Päätös luokanopettaja Markku Mikkosen siirtämisestä Urpolan kouluun 1.8.2016 alkaen toistaiseksi, 03.03.2016
§23 Päätös erityisluokanopettaja Marianne Myllymäen siirtämisestä Lähemäen kouluun 1.8.2016 alkaen toistaiseksi, 03.03.2016

Talouspäällikkö
§3 Vanhalan koulun kalustaminen hintaan 50000 euroa (alv 0 %), 09.03.2016

Varhaiskasvatusjohtaja
§58 Aikio Satu, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Rantakylän päiväkodin esiopetukseen ajalle 1.2.-30.6.2016, 02.03.2016
§60 Räsänen Milla, palkkaaminen omassa kodissa työskenteleväksi perhepäivähoitajaksi ajalle 4.4.-31.12.2016, 09.03.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.