Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Palvelujen järjestäminen uudessa Mikkelissä/kuntaliitossopimuksen seuranta

MliDno-2016-717

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin tilinpäätökseen valmistellaan kuntaliitossopimuksen seurantaraportti.

Sivistystoimessa kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan palvelujen järjestäminen sopimuksen mukaisesti on toteutunut tulosalueittain seuraavasti. 

Varhaiskasvatuksessa toimii edelleen päiväkodit sekä Ristiinassa että Suomenniemellä. Suomenniemellä toimipisteet on yhdistetty yhdeksi Kilikellon päiväkodiksi.

Perusopetuspalveluissa Ristiinassa toimii yhtenäiskoulu. Suomenniemellä on 1-6 luokkien kolmeopettajainen koulu ja yläkoulupalvelut ovat Ristiinassa. Ristiinassa toimii aamupäivä- ja iltapäivätoiminta lähipalveluna. Erityisen tuen palvelut toteutetaan osittain liikkuvina (kiertävät opettajat). Esiopetus toimii koulujen yhteydessä. Psykologi- ja kuraattoripalvelut on saatavilla Ristiinan taajamassa, jossa ne palvelevat myös Suomenniemen koululaisia. Oppilaiden mahdollisuudet siirtyä lähikouluun Savitaipaleelle tai Mäntyharjuun neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Lukiokoulutus järjestetään Ristiinassa ja Mikkelissä.

Ristiina oli jo aiemmin Mikkelin kansalaisopiston toiminta-aluetta, joten erillistä seurantaa ei tehdä. Suomenniemen kansalaisopistopalvelut hoiti vuoden 2013 loppuun Savitaipaleen kansalaisopisto. Vuonna 2013 Suomenniemen tuntimäärä oli 418, mikä oli hieman vähemmän kuin vuosina 2011 (468) ja 2012 (462). Mikkelin kansalaisopisto on halunnut lisätä kurssitarjontaa Suomenniemellä suhteessa siihen, mikä tarjonta oli Savitaipaleen kanssa tehdyn sopimuksen voimassaoloaikana.Vuoden 2014 tuntitarjonta oli 428 ja lopullinen toteutuma 214 tuntia. Vuoden 2015 aikana tarjolla oli 536 tuntia, mutta toteutuma jäi 213 tuntiin. Kurssitarjontaa on suunniteltu yhdessä suomenniemeläisten kanssa ja entisestä tarjonnasta on pidetty kiinni, mutta syystä tai toisesta kurssien kysyntä on vähentynyt. Ilmiö on sama kuin muissakin entisissä kuntataajamissa. Ilmeisesti väestön ikääntyminen on yksi tekijä, joka vaikuttaa kurssikysynnän vähenemiseen. Kansalaisopisto on tarjonnut myös mahdollisuutta kielten nettikursseihin, mutta järjestely on ollut hieman erilainen kuin Savitaipaleen aikaan. Mikkelin nettikursseille opiskelijat voivat osallistua kotoa käsin, kun osa Savitaipaleen etäopetuksena järjestetyistä kielikursseista edellytti kokoontumista kunnantalolla olevien etäopetuslaitteiden äärelle. Kielten nettikursseja on toteutunut vuonna 2014 yhteensä 232 tuntia ja vuonna 2015 yhteensä 288 tuntia. Etäopiskelumahdollisuudet ovat Suomenniemellä selkeästi parantuneet. Ryhmän minimikoko on ollut seitsemän kuten muissakin entisissä kuntataajamissa ja haja-asutusalueilla. Kantakaupungissa ryhmän minimikoko on kahdeksan. Joillakin erikoiskursseilla (esimerkiksi Pilates ja Method Putkisto) ryhmän minimikoko on Suomenniemellä ollut kymmenen.

Investointien toteutumisen seuranta tehdään teknisten palvelujen toimesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.