Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallitus
§ 73/8.3.2016 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 25.2.2016 tekemiin päätöksiin

Varhaiskasvatusjohtaja
§51 Hämäläinen Janna, palkkaaminen lastentarhanopettajan toimeen Vilttihattu päiväkotiin 1.4.2016 alkaen toistaiseksi, 18.02.2016
§52 Horn Laura, palkkaaminen lastenhoitajan toimeen Tuukkalan päiväkotiin 1.3.2016 alkaen toistaiseksi, 18.02.2016
§53 Kotro Mirva, palkkaaminen (jatko) omassa kodissa työskentelevän perhepäivähoitajan avoimeen toimeen ajalle 1.8. - 30.12.2016, 25.02.2016
§55 Lokka Saara, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Valkosenmäen päiväkotiin ajalle 4.3. - 13.1.2017, 26.02.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.