Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 17 Hyrkkänen Kirsi,​ palkkaaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään päiväkoti Lähemäen Lastentaloon 1.1.2018 alkaen,​ 23.01.2018
§ 18 Saalasti Jesse,​ palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Ristiinan päiväkotiin ajalle 15.1.-​27.11.2018,​ 23.01.2018
§ 20 Lastentarhanopettajien palkkaaminen toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin,​ 29.01.2018
§ 23 Päätös lastentarhanopettaja Tiina Liukkosen toimimisesta päiväkodinjohtajan virassa ajalla 25.1.-​23.2.2018,​ päiväkoti Lähemäen lastentalo,​ 08.02.2018
§ 27 Plosila Elina,​ palkkaaminen kiertävän lastenhoitajan tehtävään 1.6.2018 alkaen toistaiseksi,​ 14.02.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle,​ sivistysjohtaja esittää,​ ettei kasvatus-​ ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.