Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Toisen kotimaisen kielen kokeilu perusopetuksessa

MliDno-2018-430

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetushallitus on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa avannut perusopetuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea kokeilulupaa kielikokeiluun. Haku koskee osallistumista alueelliseen kokeiluun kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua. Kokeilun tavoitteena on kielten opetuksen lisääminen ja monipuolistaminen

Kokeilu kohdistuu perusopetuksen niihin oppilaisiin, jotka 1.8.2018 alkavana lukuvuonna olisivat aloittamassa toisen kotimaisen kielen opiskelun. Kokeiluluvat myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallituksen esityksestä. Enintään 2 200 oppilaalla on mahdollisuus osallistua kokeiluun, jossa toisen kotimaisen kielen tilalla voi opiskella jotakin toista kieltä. 2 200 oppilaan kiintiö jaetaan opetuksen järjestäjien haettaviksi tulevilla kokeiluluvilla. Kokeiluun osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista. Valinnan tehtyään oppilas ja hänen huoltajansa ovat siihen sitoutuneita, kuten muihinkin oppiainevalintoihin. Kokeiluluvat myönnetään koulukohtaisesti.

Tällöin kokeiluun osallistuvan oppilaan oppimäärään sisältyy oman äidinkielen lisäksi kaksi vierasta kieltä, joita opiskellaan A1-oppimäärän ja A2- tai B1-oppimäärän mukaan. Kokeiluun osallistuvat oppilaat vapautetaan toisen kotimaisen kielen opiskelusta myös toisella asteella. Hallituksen esityksen mukaan korkeakouluille jää päätösvalta siihen, kuinka ne suhtautuvat kokeilussa olleiden kielten opetukseen. Tässä vaiheessa ei siis voida vielä varmuudella tietää, kuinka kokeilussa olevien oppilaiden toisen kotimaisen kielen opintojen puuttumiseen tullaan korkeakouluopinnoissa suhtautumaan.

Mikkelin perusopetuksessa selvitettiin, löytyykö mahdollisen keskitetyn järjestelyn ja toimivien  liikenneyhteyksien kannalta hyvällä paikalla toimivasta Päämajakoulusta kielikokeilusta kiinnostuneita 5. luokan oppilaita. Kieliryhmien perustamisrajana on ollut Mikkelissä 12. Kiinnostusta kartoitettiin ranskan, saksan ja venäjän kielen osalta. Kartoituksen perusteella ei löytynyt riittävää kiinnostusta minkään tarjotun kielen osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Mikkelin perusopetus ei lähde mukaan Opetushallituksen toisen kotimaisen kielen kokeiluun, koska riittävää kiinnostusta ei ole koulukohtaisen kartoituksen perusteella löytynyt ja koska tässä vaiheessa ei vielä varmuudella tiedetä, kuinka kokeilussa mukana olevien oppilaiden toisen kotimaisen kielen opintojen puuttumiseen tullaan jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä suhtautumaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut