Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttötaloussuunnitelman täydennys

MliDno-2018-175

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 25.1.2018 § 9 hyväksynyt Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelman 2018. Käyttösuunnitelmasta oli epähuomiossa jäänyt pois koulujen sijaisohje.

Liite Sijaisohje, opetus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen sijaisohjeen perusopetukseen ja lukiokoulutukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtorit