Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2019 - 2020 työ- ja loma-ajat

MliDno-2018-2373

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta.

Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuoden koulutyö päättyy perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

Esitys lukuvuoden 2019 - 2020 työ- ja loma-ajasta liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2019 - 2020 työ- ja loma-ajat liitteen mukaisesti.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Hanne Vainio esitti Juha Hakkaraisen kannattamana, että koulu alkaa 8.8.2019 ja joululoma on ajalla 23.12.2019 - 6.1.2020.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Hanne Vainio on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) kyllä"-ääntä (Taina Harmoinen, Janne Strengell ja Ville Tapio Ronkanen) ja viisi (5) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Hanne Vainio, Jenni Kolmisoppi, Juha Hakkarainen ja Juuso Lahikainen).

Puheenjohtaja totesi, että Hanne Vainion ehdotus on äänestetty kasvatus- ja  opetuslautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

Peruskoulut ja lukiot, Marjo Eerikäinen, Päivi Turunen ja Sari Markus.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.