Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkastus kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.8.2024 alkaen

MliDno-2024-1040

Valmistelija

  • Taina Halinen, varhaiskasvatusjohtaja, taina.halinen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Edellinen indeksitarkistus tehtiin 1.8.2022. Tulorajat muuttuivat myös 1.3.2023 tehdyn varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen vuoksi.

Elokuun 2024 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 4.12.2023 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1062/2023). Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 295 eurosta 311 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 28 eurosta 30 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2024 alkaen

Perheen
henkilömäärä
 

Tuloraja
1.8.2022
€/kk

Tuloraja
1.3.2023
€/kk

Tuloraja Maksuprosentti
1.8.2024 1.8.2024
 

2

2913

3874

4066         10,7

3

3758

4998

5245         10,7

4

4267

5675

5956         10,7

5

4777

6535

6667         10,7

6

5284

7028

7376         10,7


Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 euroa 1.8.2024 lähtien.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla.

Tällä hetkellä Mikkelissä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat:

Perheen koko

Tuloraja €/kk

Maksuprosentti

Tulot, joilla ylin maksu

2

3974

10,7

6626

3

4998

10,7

7750

4

5675

10,7

8427

5

6353

10,7

9105

6

7028

10,7

9780


Indeksikorotuksen jälkeen Mikkelin varhaiskasvatuksen tulorajat:

Perheen koko

Tuloraja €/kk

Maksuprosentti

Tulot, joilla ylin maksu

2

4066

10,7

6972

3

5245

10,7

8151

4

5956

10,7

8862

5

6667

10,7

9573

6

7376

10,7

10282


Kasvatus- ja opetuslautakunnan 29.4.2021 § 40 päätöksen mukaan Mikkelin kaupungin julkisen ja yksityisen tulorajat varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan osalta olisi valtakunnan tasolla ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesta indeksitarkistuksesta Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajoihin elokuun 2024 alusta lukien, jolloin varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 311 euroa kuukaudessa (nykyinen enimmäismaksu 295 euroa) ja alin perittävä maksu on 30 euroa (nykyinen enimmäismaksu 28 euroa). Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa (nykyinen 118 euroa). Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt, toimistosihteerit, päiväkodinjohtajat  

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.