Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Talouden seuranta 2/2024, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2024-837

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouden tilanne helmikuu 2024 esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.