Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiina Elkharam ja Matti Eskelinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 26.3.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.