Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Muut asiat

Kuvaus

Rehtori Susanna Savander kertoo Saimaanportin yhtenäiskoulun kuulumisia.

Päätös

Rehtori Susanna Savander kertoi Saimaanportin yhtenäiskoulun kuulumisia ja oli läsnä kokouksessa tämän ajan.

Merkittiin muutos käsittelyjärjestykseen,​ jonka mukaan tämä pykälä kuulumisten osalta käsiteltiin pykälän 27 (Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi) jälkeen. 

Leena Kontinen tiedusteli itäisen alueen päiväkoti- ja kouluverkon käsittelyaikataulusta sekä lukion mahdollisesta muutosta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.