Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

§ 61/11.03.2024 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessaan 22.02.2024 tekemiin päätöksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.