Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 20 Irtisanoutuminen Mikkelin kaupungin erityisopettajan virasta 1.8.2019 alkaen/Häkli Kirsi, 11.03.2019

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 57 Rautiainen Iina, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi ajalle 27.2.-31.7.2019, 06.03.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.