Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Vammaisneuvoston toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2019-669

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi
  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvoston toimikausi on neljä vuotta, ja se valitaan valtuustokausittain.

Mikkelin kaupungin vammaisneuvosto on Mikkelin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on

  • olla apuna Mikkelin vammaisjärjestöille ja edistää yhteistyötä sekä järjestöjen että kaupungin eri elinten kanssa
  • edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
  • seurata vammaisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja kaupunkiympäristö soveltuvat vammaisten tarpeisiin
  • pitää yhteyttä valtakunnalliseen vammaisneuvostoon sekä seurata vammaishuollon kehitystä Mikkelissä.

Neuvosto muodostuu kaupunginhallituksen nimeämästä kuudesta jäsenestä, puheenjohtajasta ja kuudesta varajäsenestä, joista ehdotuksen tekee Mikkelin kaupungissa toimivien vammaisjärjestöjen yhteinen kokous.

Vammaisneuvoston tavoitteiden edistämiseksi vammaisneuvoston  jäsenten laaja-alaista asiantuntemusta on hyödynnetty vuoden mittaan antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja kannanottoja vammaisten henkilöiden palveluiden parantamiseksi ja esteettömyyden turvaamiseksi palveluita, kaupunkiympäristöä ja rakennuskohteita suunniteltaessa. Toimintakertomuksessa kuvataan tarkemmin asiat, joihin on otettu kantaa tai, joista tehty aloitteita. Toimintasuunnitelmassa kuvataan vammaisneuvoston tavoitteiden mukaista tulevan vuoden toimintaa suuntaa antavasti.

Toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019 ovat liitteenä.

Vammaisneuvoston edustaja Hanna-Noora Hurri esittelee kasvatus- ja opetuslautakunnalle vuoden 2018 toimintakertomuksen ja vuoden 2019 toimintasuunnitelman.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.