Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien opettajien sijaisuuksien hoitamista

MliDno-2018-1764

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

********* arvostelee eduskunnan oikeusasiamiehelle toimittamassaan kirjeessään Mikkelin ja kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sijaisohjetta, jonka mukaan pääasiallinen toimintatapa opettajien lyhyissä sijaisuuksissa (1-3 päivää) on hoitaa ne ns. oto-periaatteella.

Mikkelin kaupungilta on pyydetty selvitys siitä, miten Mikkelin kaupunki opetuksen järjestäjänä katsoo, että sijaisohjeen mukaan toimittaessa kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan kaikissa tilanteissa varmistaa oppilaiden ja opiskelijoiden opetusjärjestelyjen lainmukaisuus sekä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Liitteenä pyydetty selvitys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa liitteenä olevan selvityksen siitä, miten Mikkelin kaupunki opetuksen järjestäjänä katsoo, että sijaisohjeen mukaan toimittaessa kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan kaikissa tilanteissa varmistaa oppilaiden ja opiskelijoiden opetusjärjestelyjen lainmukaisuus sekä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eduskunnan oikeusasiamies

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.