Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juuso Lahikainen ja Kirsi Pokkinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 25.3.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.