Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Muut asiat

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi:

  • keskustelun talouden tasapainottamisesta

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.