Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
Hankintapäätökset:
§4 Mikkelin lukion digikirjoitustilan teknisen varustelupaketin hankinta, 01.06.2017
Henkilöstöpäätökset:
§25 Päätös Nina Kontulaisen ottamisesta päiväkodin johtajan virkaan Suksimäen päiväkotiin 31.7.2017 alkaen, 30.05.2017
§29 Päätös Anja Nurhosen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Peitsarin koulu, 08.06.2017
§30 Vuorotteluvapaan myöntäminen luokanopettaja Päivi Riepposelle ja Satu Sinisillan ottaminen luokanopettajan virkaan ajaksi 1.8.2017 - 27.1.2018, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 08.06.2017
§31 Päätös Annika Karjalaisen ottamisesta lastenhoitajan tehtävään ajalle 2.8.2017 - 28.1.2018 sijoituspaikkana Nuppulan päiväkoti, 15.06.2017
§32 Päätös Päivi Laurikaisen ottamisesta perhepäivähoitajan tehtävään ajaksi 10.7.2017-26.1.2018, 15.06.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.