Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§12 Latausvaunujen hankinta Datatiimi Oy:ltä hintaan 22 990 euroa, 31.05.2017
§13 Purunpoistojärjestelmän hankinta Launialan kouluun, 07.06.2017
Henkilöstöpäätökset:
§54 Päätös Jaana Tikkasen valinnan vahvistamisesta luokanopettajan virkaan 14.8.2017 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu, 30.05.2017
§70 Päätös Ulla Muukan ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 02.06.2017
§71 Päätös Tuula Hyytiäisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Peitsarin koulu, 02.06.2017
§72 Päätös Iita Kekkosen valinnan vahvistamisesta erityisluokanopettajan virkaan 11.8.2017 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 07.06.2017
§88 Päätös Kaisa Himasen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 2.6.2018, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 08.06.2017
§97 Päätös, Hanne Lahtisen ottamisesta Rantakylän yhtenäiskoulun apulaisrehtorin tehtävään 1.8.2017 alkaen, 08.06.2017
§98 Päätös Ella-Maria Halosen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 08.06.2017
§103 Päätös Anne Moision ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluina Moision ja Rämälän koulut, 08.06.2017
§104 Päätös Iida Forssin ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 08.06.2017
§105 Päätös Maarit Nikin valinnan vahvistamisesta lehtorin virkaan 14.8.2017 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 08.06.2017
§106 Päätös Riikka Hannulan valinnan vahvistamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan 1.9.2017 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 08.06.2017
§107 Päätös Mervi Puukon valinnan vahvistamisesta apulaisrehtorin virkaan 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 09.06.2017
§110 Päätös Anne Moision ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 11.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluina Moision ja Rämälän koulut, 14.06.2017
§111 Päätös Pia Sapmanin ottamisesta luokanopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Päämajakoulu, 14.06.2017
§112 Päätös Johanna Huhtalan ottamisesta erityisluokanopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 14.06.2017
§113 Päätös Sari Haikon ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 14.06.2017
§114 Päätös Eeri Pulkkisen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 2.6.2018, sijoituskouluina Kalevankankaan ja Urheilupuiston koulut, 14.06.2017
§115 Päätös Laura Koskisen ottamisesta luokanopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Rouhialan koulu, 14.06.2017
§116 Päätös Heini Hyvösen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 2.6.2018, sijoituskouluna Urpolan koulu, 14.06.2017
§118 Päätös Leena Sipilän ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 14.06.2017

Varhaiskasvatusjohtaja
§54 Narinen Merja, palkkaaminen päivähoidonavustajan sijaiseksi Tikanpellon päiväkotiin ajalle 3.6.2017-21.3.2018, 07.06.2017
§55 Kurvinen Noora, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään Vilttihattu päiväkotiin ajalle 3.6.-31.12.2017, 07.06.2017
§56 Hotti Tuija, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään Nuppulan päiväkotiin ajalle 26.6.2017-8.6.2018, 07.06.2017
§57 Ihalainen Kiti, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 08.06.2017
§58 Lokka Hanna, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 08.06.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.