Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Sivistysjohtajan sijaisen määrääminen

MliDno-2017-1448

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 20 §:n mukaan lautakunta määrää palvelualuejohtajan sijaisen, joka hoitaa palvelualuejohtajan tehtäviä hänen poissa ollessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta määrää kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Mannisen hoitamaan Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan tehtäviä hänen poissa ollessaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.