Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus 1.8.2016 alkaen

MliDno-2016-1205

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt vuosiluokkien 1-6 luokkien osalta islamin opetussuunnitelman 16.6.2016. Syksyllä uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön myös 7. luokalla. Liitteenä oleva islamin opetussuunnitelma on valmisteltu vuosiluokille 7-9 jatkoksi 1-6 luokkien islamin opetussuunnitelmalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan islamin opetuksen opetussuunnitelman vuosiluokille 7-9 osaksi Mikkelin kuntakohtaista opetussuunnitelmaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.