Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sihteerin ja tämän varahenkilön nimeäminen

MliDno-2017-1447

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Voimassa olevan Mikkelin kaupungin sivistystoimen toimintasäännön (ja tässä kokouksessa päivitettävän sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön) mukaan lautakunta nimeää itselleen sihteerin ja tämän varahenkilön.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan sihteerinä on toiminut johdon sihteeri Tiina Turunen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää sihteeriksi johdon sihteeri Tiina Turusen ja varalle koulusihteeri Tanja Koistisen.

Päätös

Hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

yleishallintotiimi/ Ira Rehn, Tiina Turunen, Tanja Koistinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.