Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousajat syksy 2017

MliDno-2017-1446

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajalle 1.8.2017. - 25.1.2018.

Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Kokouspaikkaan ja aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa myös kokouksen sihteerille.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina muut viranhaltijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.8.2017 - 25.1.2018 pidetään torstaisin seuraavasti: 31.8., 28.9., 19.10., 30.11., 14.12.2017 ja 25.1.2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

listatiimi, vahtimestarit

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.