Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpano ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kuvaus

Todetaan, että kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 11 valinnut kasvatus- ja opetuslautakuntaa seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 2017-2021:

Varsinaiset jäsenet:
1.Tikkanen Petri, työsuojeluasiantuntija, VPJ
2. Vainio Hanne, vanerityöntekijä
3. Hakkarainen Juha, linja-autonkuljettaja
4. Aho Eero, palomestari, insinööri
5. Vauhkonen Saara, yhteisöpedagogi, opiskelija
6. Yli-Karro Ulla, terveydenhoitaja, Ttm
7. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja, FM
8. Lahikainen Juuso, opiskelija
9. Harmoinen Taina, projektipäällikkö, yrittäjä, PJ
10. Strengell Janne, henkilöstöpäällikkö
11. Kuuva Niina, tohtorikoulutettava

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Paakkari Artturi, asiakaspalvelija
2. Orava Miika, koneenhoitaja, pääluottamusmies
3. Hokkanen Outi, maatalouslomittaja, työsuojeluvaltuutettu
4. Roos Tea-Tuulia, sijoitusasiantuntija
5. Särkkä Heidi, terveydenhoitaja
6. Haavikko Harri, yrittäjä, KTM
7. Nykänen Heikki, talonhoitaja, eläkeläinen
8. Rautio Tiia, SOTE-palveluasiantuntija
9. Tarima Janne, järjestösuunnittelija, opiskelija
10. Pokkinen Kirsi, TtM
11. Ronkanen Ville-Tapio, insinööri (AMK), tuotantopäällikkö

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että puheenjohtajaksi nimetään projektipäällikkö, yrittäjä Taina Harmoinen ja varapuheenjohtajaksi työsuojeluasiantuntija Petri Tikkanen.

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa kasvatus- ja opetuslautakuntaan kokouksessaan 19.6.2017.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kokouskutussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunnan kokoonpano ja varajäsenet merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.