Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 3 Kattilansillan päiväkodin kalusteiden hankinta Kuopion Woodi Oy:ltä hintaan 50 000 euroa, 10.03.2020

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 40 Jääskeläinen Katja, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan sijaiseksi Valkosenmäen päiväkotiin ajalle 1.3.2020-8.1.2021, 03.03.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.